Presentatie

De vennootschap werd in 2007 op de beurs gebracht en als hoofdactiviteit het technisch en commercieel herpositioneren van verouderde gebouwen in haar drie thuismarkten: België, Frankrijk en Luxemburg.
Door de bewustwording van de behoeften van gebouwen op het vlak van duurzaamheid en efficiëntie en de introductie van nieuwe normen op dat vlak is de technische veroudering van vastgoed sindsdien versneld.
Voortbouwend op haar ervaring positionnert Banimmo zich vandaag als een speler die in staat is om vastgoedactiva die aan de strengste eisen en normen van de institutionele eindinvesteerders voldoen, alsook built-to-suit gebouwen te ontwikkelen die aan de wensen van de huurders voldoen.

Deze competentie geldt zowel voor kantoorgebouwen (waar Banimmo sinds lang actief is), als voor handelspanden of nichesegmenten (hotels, conferentiecentra, enz.).
Om dit te bereiken, combineert Banimmo diverse expertises op het vlak van haar lokale netwerken en op het vlak van projectbeheer.

Aandeelhouderschap

De onderstaande tabel geeft het aandeelhouderschap van Banimmo weer (volgens de laatste verklaringen waarover wij beschikken):

Aandeelhouderschap

Conform artikel 18,§ 1 van de Wet voorzien de statuten van Banimmo nv een bijkomende statutaire drempel van 3% voor transparantiemeldingen.