Algemene vergaderingen

General assemblies [SEARCH]

2024

 • 2024
  Algemene vergadering
  Statutaire jaarrekening 2023 - inclusief rapport van de commissaris
 • 2024
  Algemene vergadering
  Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering 2024
 • 2024
  Algemene vergadering
  AV 2024 - Formulier stemming op afstand
 • 2024
  Algemene vergadering
  Jaarlijks Financieel Verslag 2023
 • 2024
  Algemene vergadering
  Rapport financier annuel 2023
 • 2024
  Algemene vergadering
  ESEF (ZIP) Jaarlijks Financieel verslag 2023
 • 2024
  Algemene vergadering
  Statutair jaarverslag per 31.12.2023
 • 2024
  Algemene vergadering
  ESEF Jaarlijks financieel verslag 2023

2023

 • 2023
  Algemene vergadering
  PV van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van 09/05/2023
 • 2023
  Algemene vergadering
  ESEF (ZIP) Jaarlijks financieel verslag 2022
 • 2023
  Algemene vergadering
  Rapport financier annuel 2022
 • 2023
  Algemene vergadering
  Jaarlijks financieel verslag 2022
 • 2023
  Algemene vergadering
  ESEF Jaarlijks financieel verslag 2022
 • 2023
  Algemene vergadering
  Statutair jaarverslag per 31.12.2022
 • 2023
  Algemene vergadering
  Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering 2023
 • 2023
  Algemene vergadering
  Formulier stemming per brief

2022

 • 2022
  Algemene vergadering
  Algemene vergadering Banimmo 2022.05.10 Notulen
 • 2022
  Algemene vergadering
  Algemene Vergadering Banimmo 2022.05.10 - aanwezigheidslijst
 • 2022
  Algemene vergadering
  test
 • 2022
  Algemene vergadering
  Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van Banimmo NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021
 • 2022
  Algemene vergadering
  Jaarlijks financieel verslag volgens ESEF
 • 2022
  Algemene vergadering
  Rapport financier annuel selon ESEF
 • 2022
  Algemene vergadering
  Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering 2022
 • 2022
  Algemene vergadering
  Jaarlijks Financieel Verslag 2021
 • 2022
  Algemene vergadering
  Rapport Financier Annuel 2021
 • 2022
  Algemene vergadering
  Statutair Jaarverslag 2021
 • 2022
  Algemene vergadering
  Statutaire Jaarrekening 2021
 • 2022
  Algemene vergadering
  Formulier stemming op afstand per brief

2021

 • 2021
  Algemene vergadering
  Notulen GAVA Banimmo 11 mei 2021
 • 2021
  Algemene vergadering
  SDEC - Comptes annuels au 31.12.2019
 • 2021
  Algemene vergadering
  Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering 11.05.2021
 • 2021
  Algemene vergadering
  Statutaire jaarrekening en -verslag 2020
 • 2021
  Algemene vergadering
  Information memorandum bond 2020
 • 2021
  Algemene vergadering
  Nieuw remuneratiebeleid Banimmo
 • 2021
  Algemene vergadering
  SDEC - Bijzonder verslag 633-634
 • 2021
  Algemene vergadering
  SDEC - Verslag commissaris
 • 2021
  Algemene vergadering
  Formulier - stemming op afstand per brief
 • 2021
  Algemene vergadering
  Jaarlijks financieel verslag 2020
 • 2021
  Algemene vergadering
  Rapport financier annuel 2020

2020

 • 2020
  Algemene vergadering
  Notulen Gav Banimmo
 • 2020
  Algemene vergadering
  Verslag van de commissaris statutaire jaarrekening Banimmo 2019
 • 2020
  Algemene vergadering
  Bijeenroeping algemene vergadering 12.05.2020
 • 2020
  Algemene vergadering
  Formulier - stemming op afstand per brief
 • 2020
  Algemene vergadering
  Banimmo jaarverslag 2019 low res
 • 2020
  Algemene vergadering
  Verslag van de commissaris geconsolideerde rekeningen 2019
 • 2020
  Algemene vergadering
  Kredietovereenkomst 15MEUR (29.05.2019)
 • 2020
  Algemene vergadering
  Kredietovereenkomst 12.5MEUR (29.05.2019)
 • 2020
  Algemene vergadering
  Banimmo - gecoördineerde statuten 04.12.2019
 • 2020
  Algemene vergadering
  Fusievoorstellen Magellin-Eudip Two-SDEC binnen Banimmo

2019

 • 2019
  Algemene vergadering
  Banimmo statutaire jaarrekening 2019
 • 2019
  Algemene vergadering
  Notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 4 december 2019 (11u30)
 • 2019
  Algemene vergadering
  Banimmo BILAN ET CR 2018 NL
 • 2019
  Algemene vergadering
  Statutaire Jaarverslag 2018
 • 2019
  Algemene vergadering
  Verslag van de commissaris - statutaire jaarrekening 2018
 • 2019
  Algemene vergadering
  BAV 04.12.2019 Oproepingsbrief
 • 2019
  Algemene vergadering
  Bijzonder verslag 633 W.Venn
 • 2019
  Algemene vergadering
  Bijzonder verslag 7 199 W.V.V.
 • 2019
  Algemene vergadering
  BAV 04.12.2010 Volmachtformulier
 • 2019
  Algemene vergadering
  BAV 04.12.2019 Stemming per brief formulier
 • 2019
  Algemene vergadering
  AV 14.05.2019 Oproeping
 • 2019
  Algemene vergadering
  GAVA 14.05.2019 Stemming per brief
 • 2019
  Algemene vergadering
  GAVA 14.05.2019 Volmacht
 • 2019
  Algemene vergadering
  Banimmo RC CONSO NL 31122018 Signed
 • 2019
  Algemene vergadering
  AG Notulen
 • 2019
  Algemene vergadering
  Banimmo ordinary general assembly 14.05.2019

2018

 • 2018
  Algemene vergadering
  Banimmo BAVA 08.05.2018 proces-verbaal
 • 2018
  Algemene vergadering
  Banimmo - gecoordoneerde statuten op 08.05.2018
 • 2018
  Algemene vergadering
  Banimmo GAVA 2018 proces-verbaal
 • 2018
  Algemene vergadering
  GAVA: presentatie cijfers 2017 en projecten
 • 2018
  Algemene vergadering
  Jaarverslag statutaire rekening 2017
 • 2018
  Algemene vergadering
  Statutaire jaarrekening Banimmo 2017
 • 2018
  Algemene vergadering
  Verslag van de comissaris statutaire jaarrekening 2017 Banimmo
 • 2018
  Algemene vergadering
  Oproeping AV-BAV 2018
 • 2018
  Algemene vergadering
  Volmacht GAVA-BAV 2018
 • 2018
  Algemene vergadering
  Bijzonder verslag artikel 603 BAV
 • 2018
  Algemene vergadering
  Stemming per brief GAVA en BAV 2018
 • 2018
  Algemene vergadering
  Verslag van de commissaris geconsolideerde rekeningen - boekjaar 2017
 • 2018
  Algemene vergadering
  Banimmo gecoördineerde statuten op 10.5.2016

2017

 • 2017
  Algemene vergadering
  PV GAV Banimmo 09.05.17
 • 2017
  Algemene vergadering
  Rapport spécial 633 AGO 2017 (document niet beschikbaar in het Nederlands)
 • 2017
  Algemene vergadering
  AV van 09.05.2017 - presentatie cijfers 2016 en projecten
 • 2017
  Algemene vergadering
  AV van 09.05.2017 - presentatie punt 2 - artikel 633
 • 2017
  Algemene vergadering
  AV van 09.05.2017 - presentatie punt 14 - clause de changement de contrôle
 • 2017
  Algemene vergadering
  Verslag commissaris statutaire rekeningen Banimmo 2016
 • 2017
  Algemene vergadering
  Banimmo gecoördineerde statuten 10.5.2016
 • 2017
  Algemene vergadering
  Verslag commissaris geconsolideerde rekeningen Banimmo 2016
 • 2017
  Algemene vergadering
  Oproeping AV 2017
 • 2017
  Algemene vergadering
  Stemming per brief gava 2017
 • 2017
  Algemene vergadering
  Volmacht gava 2017

2016

 • 2016
  Algemene vergadering
  Banimmo statutaire rekening 2016
 • 2016
  Algemene vergadering
  Statutair jaarverslag 2016
 • 2016
  Algemene vergadering
  Banimmo jaarlijks financieel verslag 2016
 • 2016
  Algemene vergadering
  Geconsolideerde rekeningen 2015
 • 2016
  Algemene vergadering
  Jaarverslag geconsolideerde rekeningen 2015
 • 2016
  Algemene vergadering
  Jaarverslag statutaire rekeningen 2015
 • 2016
  Algemene vergadering
  Oproeping av-bav 2016
 • 2016
  Algemene vergadering
  Statutaire rekeningen 2015
 • 2016
  Algemene vergadering
  Verslag commissaris geconsolideerde rekeningen 2015
 • 2016
  Algemene vergadering
  Verslag commissaris statutaire rekeningen 2015

2015

 • 2015
  Algemene vergadering
  Jaarverslag statutaire rekeningen 2014
 • 2015
  Algemene vergadering
  Jaarverslag geconsolideerde rekeningen 2014
 • 2015
  Algemene vergadering
  Oproeping algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering
 • 2015
  Algemene vergadering
  Statutaire jaarrekeningen 2014
 • 2015
  Algemene vergadering
  Verslag commissaris geconsolideerde rekeningen 2014
 • 2015
  Algemene vergadering
  Verslag commissaris over de statutaire jaarrekeningen 2014
 • 2015
  Algemene vergadering
  Bijzonder verslag artikel 560 bav
 • 2015
  Algemene vergadering
  Proces-verbaal algemene vergadering 19.05.2015
 • 2015
  Algemene vergadering
  Geconsolideerde jaarrekeningen 2014

2014

 • 2014
  Algemene vergadering
  Banimmo jaarrekening 2013
 • 2014
  Algemene vergadering
  Financieel jaarverslag 2013
 • 2014
  Algemene vergadering
  Jaarverslag statutaire jaarrekening 2013
 • 2014
  Algemene vergadering
  Oproeping algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering 20.05.2014
 • 2014
  Algemene vergadering
  Proces-verbaal algemene vergadering 20.05.2014
 • 2014
  Algemene vergadering
  Verslag van de commissaris geconsolideerde rekeningen 2013
 • 2014
  Algemene vergadering
  Verslag van de commissaris statutaire rekeningen 2013

2013

 • 2013
  Algemene vergadering
  Financieel verslag geconsolideerde rekeningen 2012
 • 2013
  Algemene vergadering
  Statutaire jaarrekeningen 2012
 • 2013
  Algemene vergadering
  Jaarverslag geconsolideerde rekeningen 2012
 • 2013
  Algemene vergadering
  Jaarverslag statutaire jaarrekening 2012
 • 2013
  Algemene vergadering
  Oproeping algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering 21.05.2013
 • 2013
  Algemene vergadering
  Proces verbaal algemene vergadering 21.05.2013
 • 2013
  Algemene vergadering
  Verslag commissaris geconsolideerde financiele staten 2012
 • 2013
  Algemene vergadering
  Verslag commissaris statutaire rekeningen 2012

2012

 • 2012
  Algemene vergadering
  Geconsolideerde jaarrekeningen 2011
 • 2012
  Algemene vergadering
  Jaarverslag geconsolideerde rekeningen 2011
 • 2012
  Algemene vergadering
  Jaarverslag statutaire rekeningen 2011
 • 2012
  Algemene vergadering
  Oproeping algemene vergadering 12.05.2012
 • 2012
  Algemene vergadering
  Proces-verbaal algemene vergadering 12.05.2012
 • 2012
  Algemene vergadering
  Verslag commissaris geconsolideerde rekeningen 2011
 • 2012
  Algemene vergadering
  Verslag commissaris statutaire rekeningen 2011